Đặc sản Tết Lùng Cùng - Vụ Bản - Nam Định

Ngày đăng: 01/03/2024

Tết Lùng Cùng còn có tên gọi khác là Tết Bánh Khúc hay Tết Vỗ bồ. Đây là tết truyền thống của nhân dân 3 thôn Thượng, Tâm, Tiền (xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và được tổ chức thường niên vào ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch.

Đặc sản Tết Lùng Cùng - Vụ Bản - Nam ĐịnhĐặc sản Tết Lùng Cùng - Vụ Bản - Nam ĐịnhĐặc sản Tết Lùng Cùng - Vụ Bản - Nam ĐịnhĐặc sản Tết Lùng Cùng - Vụ Bản - Nam ĐịnhĐặc sản Tết Lùng Cùng - Vụ Bản - Nam ĐịnhĐặc sản Tết Lùng Cùng - Vụ Bản - Nam ĐịnhĐặc sản Tết Lùng Cùng - Vụ Bản - Nam Định

Xem chỉ đường tới Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Vietnam

Đăng nhập để bình luận:


Bài liên quan


Về tác giả
Trần Trân
Trang cá nhân: thangtd
Gửi tin nhắn