Gia đình là số 1 P312 - Hi sinh vì Tổ quốc

  Like hoiban.com trên Facebook để coi nhiều truyện hơn ^^  
 • 2/ 9/Feb
 • 48

Truyện hài Hàn xẻng P1302 - Hạnh phúc của một tang gia

  Like hoiban.com trên Facebook để coi nhiều truyện hơn ^^  
 • 2/ 9/Feb
 • 44

Truyện hài Hàn xẻng P1301 - Hảo huynh đệ

  Like hoiban.com trên Facebook để coi nhiều truyện hơn ^^  
 • 2/ 9/Feb
 • 46

Truyện hài Hàn xẻng P1300 - Bà vợ cao tay ấn !

    Like hoiban.com trên Facebook để coi nhiều truyện hơn ^^ 
 • 2/ 9/Feb
 • 36

Giao thông P329 - Đi đi gấp lắm rồi !!!

  Like hoiban.com trên Facebook để coi nhiều truyện hơn ^^  
 • 2/ 9/Feb
 • 34

Giao thông P328 - Quả cầu ma thuật

  Like hoiban.com trên Facebook để coi nhiều truyện hơn ^^  
 • 2/ 9/Feb
 • 30

Giao thông P327 - Đàn ông và phụ nữ

  Like hoiban.com trên Facebook để coi nhiều truyện hơn ^^  
 • 2/ 9/Feb
 • 32

Gia đình là số 1 P311 - Có bia là phải chiến !!!

  Like hoiban.com trên Facebook để coi nhiều truyện hơn ^^  
 • 2/ 9/Feb
 • 34

Cô giáo Tuyết P59 - Phát hiện ra anh trai của Kim Không Kết Tủa, bạn thân của Kim Sin !!!

    Like hoiban.com trên Facebook để coi nhiều truyện hơn ^^ 
 • 2/ 9/Feb
 • 38

Chi chi cô nương P168 - Say rượu là tốt hay là xấu?

  Like hoiban.com trên Facebook để coi nhiều truyện hơn ^^  
 • 2/ 9/Feb
 • 49

Truyện hài Hàn xẻng P1295 - Lần này thì cả hai cùng...tè =)))

    Like hoiban.com trên Facebook để coi nhiều truyện hơn ^^ 
 • 2/ 9/Feb
 • 32