Vì sao gọi người Nghệ An là dân "cá gỗ"

Ngày nhỏ, cứ nghe thấy ai đó nói giọng "trọ trẹ " là người ta lại bảo, đấy là dân "cá gỗ ". Lấy làm lạ, chưa hiểu "tại sao lại thế? ", "cá thật chẳng ăn ai, lại là cá gỗ ". Rồi tò mò ..
  • 28/02/2024
  • 457k