Nhạc chữa lành SOLFEGGIO Là gì

Âm nhạc Solfeggio là một hình thức âm nhạc được tạo ra bằng cách sử dụng các tần số Solfeggio, mà ban đầu được phát hiện từ bản nhạc thánh cổ "Ut Queant Laxis. " Dưới đây là một số thô ..
  • 17/01/2024
  • 517