[Ảnh] Lễ Hội Đền Trần 2022

Lễ Hội Đền Trần 2022 P/s: Lễ hội Đền Trần được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch hằng năm, tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ vị v ..
  • 20/09/2022
  • 634