Truyện kiều chương X: Kiều báo thù

Chương X: Kiều báo thù Trong quân có lúc vui vầy, 2290. Thong dong mới kể sự ngày hàn vi: Khi Vô Tích, khi Lâm Tri, Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương. Tấm thân rày đã nhẹ nhàng, ..
 • 25/12/2014
 • 1,255

Truyện kiều Chương IX: Kiều gặp Từ Hải

Chương IX: Kiều gặp Từ Hải Mịt mù dặm cát đồi cây, 2030. Tiếng gà điếm nguyệt dấu giày cầu sương. Canh khuya thân gái dặm trường, Phần e đường xá, phần thương dãi dầu! Trời đông vừa ..
 • 25/12/2014
 • 1,276

Truyện kiều chương VIII: Kiều và Hoạn Thư (Tiếp)

Chương VIII: Kiều và Hoạn Thư (Tiếp) 1705. Nước trôi hoa rụng đã yên, Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian. Khuyển ưng đã đắt mưu gian, Vực nàng đưa xuống để an dưới thuyền. Buồm cao l ..
 • 25/12/2014
 • 1,250

Truyện kiều Chương VII: Kiều và Hoạn Thư

Chương VII: Kiều và Hoạn Thư Mảng vui rượu sớm cờ trưa, Đào đà phai thắm sen vừa nẩy xanh. 1475. Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh, E tình nàng mới bày tình riêng chung: Phận bồ từ vẹn ch ..
 • 25/12/2014
 • 1,202

Truyện kiều chương VI: Kiều gặp Thúc Sinh

  1275. Khách du bỗng có một người, Kỳ Tâm họ Thúc cũng nòi thư hương. Vốn người huyện Tích châu Thường, Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Tri. Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi, 1280. T ..
 • 25/12/2014
 • 1,240

Truyện kiều chương V: Kiều mắc lừa Sở Khanh

  Ngậm ngùi rủ bước rèm châu, Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần. Một chàng vừa trạc thanh xuân, 1060. Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng. Nghĩ rằng cũng mạch thư hương, Hỏi ..
 • 25/12/2014
 • 1,315

Truyện kiều chương III. Kiều bán mình chuộc cha

Tần ngần dạo gót lầu trang, Một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về, 575. Hàn huyên chưa kịp giãi dề, Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao. Người nách thước, kẻ tay đao; Đầu trâu mặt ngựa ..
 • 25/12/2014
 • 1,219

truyện kiều Chương II: Kiều gặp Kim Trọng

Chương II: Kiều gặp Kim Trọng 245. Chàng Kim từ lại thư song, Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây. Sầu đong càng lắc càng đầy, Ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Mây Tần khóa kín ..
 • 25/12/2014
 • 1,320

Truyện Kiều Chương I: Kiều thăm mộ Đạm tiên

Truyện Kiều   Chương I: Kiều thăm mộ Đạm tiên 1. Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. ..
 • 25/12/2014
 • 1,177

Giới thiệu tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du Tác giả Nguyễn Du 1. Cuộc đời - con người - Nguyễn Du (1765 - 1820) tên chữ Tố Như, tên hiệu Thanh Hiên, quê ở Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. ..
 • 25/12/2014
 • 1,382