SCP-006 bí ẩn suối nguồn tươi trẻ ở Nga

Ngày đăng: 25/12/2014

Dưới mệnh lệnh trực tiếp từ nhà sáng lập, truy cập bị hạn chế với quyền hạn Giám thị.

Chấp thuận Quyền hạn Giám thị

Mã vật thể: SCP-006

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do đặc tính của của SCP-006 không đảm bảo bất kỳ sự quản thúc bao quát nào, một mức độ bí mật nhất định là cần thiết đối với sự tồn tại và các đặc tính của vật thể, vì những lý do hiển nhiên. Các quy trình được yêu cầu sau đây không phải vì sự an toàn cá nhân, mà để phủ nhận hoặc che giấu kiến thức về các ảnh hưởng của SCP-006 đối với cá nhân tương tác với nó.

1: Tất cả nhân sự tiếp xúc với SCP-006 bằng bất kỳ hình thức vật lý nào được yêu cầu phải mặc các bộ đồ BNC Cấp VI được sửa đổi. Trước khi nhân sự được phép thực hiện theo các quy trình, họ phải được nghe chỉ dẫn với Tài liệu SCP-006B hoặc SCP-006C. Chỉ thị SCP-006A mới là bản chỉ dẫn chính xác và bị hạn chế chỉ dành riêng cho những người có quyền hạn O5. Để bảo đảm nhân sự đang mặc các bộ đồ thích hợp, họ phải được dìm xuống một bể nước. Nếu có bất kỳ bọt khí nào được phát hiện có nghĩa có lỗ rò trong bộ đồ.

2: Các quy trình với SCP-006 phải được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ. Trong trường hợp tiếp xúc với SCP-006, chỉ huy điều hành sẽ công bố Quy trình 006-Xi-12, mà nhân sự sẽ được thông báo để tin rằng có hiện diện độc tố cao và họ phải đi sơ tán.

3: Bất kỳ quy trình thu thập chất lỏng nào từ SCP-006 phải được phê chuẩn bởi ba (3) nhân sự cấp O5. Chất lỏng sẽ được vận chuyển trong một Vật chứa Chất bịt kín-Tứ giác và được bảo vệ vũ trang.

4. Nếu bất cứ lúc nào nhân sự tiếp xúc với SCP-006 hoặc chất lỏng của SCP-006 bất cứ lúc nào, họ sẽ bị hạn chế và tử hình sau khi thực hiện đủ các nghiên cứu. Do đặc tính của SCP-006, phương pháp tử hình hiệu quả nhất là hỏa thiêu (Để xem báo cáo đầy đủ, đọc tài liệu SCP006-TerO5)

Miêu tả: SCP-006 là một con suối rất nhỏ tọa lạc cách Astrakhan 60km về phía tây. Bộ Tư lệnh Tổ Chức đã biết về sự tồn tại của nó từ thế kỷ 19, nhưng không thể phong tỏa nó cho tới năm 1991 vì các lý do chính trị. Tại thượng nguồn của con suối, một nhà máy hóa chất đã được xây dựng như là một vỏ bọc, với phần lớn công nhân nằm dưới quyền hành của Tổ chức và/hoặc nước Nga. Chất lỏng chảy từ con suối đã được xác định về phương diện hóa học là nước khoáng bình thường năm 1902, nhưng có các đặc tính bất thường đối với thể chất.

Việc hấp thụ chất lỏng gây ra các đặc tính sau ở người: khả năng tái tạo DNA bị thương tổn bằng sự nhân đôi vừa đủ, tăng cường kích thích đáng kể các khả năng sao lại, cải tạo tế bào trong việc hồi phục các mô bị tổn thương, và tăng cường đáng kể hiệu lực của hệ thống miễn dịch của con người. Khi thử nghiệm chất lỏng trên các đối tượng là động vật, vi khuẩn gây hại và tác nhân virus bị tiêu diệt lập tức. Nhiều loài bò sát và loài chim không bị ảnh

SCP-006 bí ẩn suối nguồn tươi trẻ ở Nga

Đăng nhập để bình luận:


Bài liên quan