[Ảnh] Thảo nguyên Suôi Thầu, Hà Giang mùa này đẹp như cổ tích

Ngày đăng: 16/11/2023

Thảo nguyên Suôi Thầu ở huyện Xín Mần rộng hơn 90 ha thu hút du khách bởi khung cảnh tươi đẹp và thơ mộng y như một câu chuyện cổ tích
Cảm ơn những bức ảnh của anh Đô Đô Ba Lô

[Ảnh] Thảo nguyên Suôi Thầu, Hà Giang mùa này đẹp như cổ tích[Ảnh] Thảo nguyên Suôi Thầu, Hà Giang mùa này đẹp như cổ tích[Ảnh] Thảo nguyên Suôi Thầu, Hà Giang mùa này đẹp như cổ tích[Ảnh] Thảo nguyên Suôi Thầu, Hà Giang mùa này đẹp như cổ tích[Ảnh] Thảo nguyên Suôi Thầu, Hà Giang mùa này đẹp như cổ tích[Ảnh] Thảo nguyên Suôi Thầu, Hà Giang mùa này đẹp như cổ tích[Ảnh] Thảo nguyên Suôi Thầu, Hà Giang mùa này đẹp như cổ tích[Ảnh] Thảo nguyên Suôi Thầu, Hà Giang mùa này đẹp như cổ tích[Ảnh] Thảo nguyên Suôi Thầu, Hà Giang mùa này đẹp như cổ tích


Bài liên quan


Về tác giả
Trần Trân
Trang cá nhân: thangtd
Gửi tin nhắn