Bí ẩn SCP-003 - BO MẠCH SINH HỌC

Ngày đăng: 25/12/2014

SCP-003 - BO MẠCH SINH HỌC
Loại: Nguy hiểm (Euclid)

Thủ tục lưu trữ đặc biệt: SCP-003 phải được duy trì ở nhiệt độ tối thiểu là 35 °C, , tốt nhất là trên 100 °C. Trong trường hợp mất điện nhân viên của mình phải sử dụng nhiệt độ cơ thể của mình để giữ SCP-003-1 trên nhiệt độ tới hạn là 35°C. Tất cả các nhân viên đã tiếp xúc trực tiếp với SCP-003-1 ngay lập tức phải báo cáo để khử trùng.

Bí ẩn SCP-003 - BO MẠCH SINH HỌCTrong trường hợp năng lượng bị mất , nếu SCP-003-1 bắt đầu tăng khối lượng của nó nhân viên được giao phải tham gia tiếp xúc bằng da với SCP-003-1. Nhân viên có thể sử dụng nhiệt độ cơ thể của họ để cho SCP-003-1 ở trên nhiệt độ tối thiểu. Tuy nhiên, tiếp xúc bằng da phải được duy trì ngay cả trong trường hợp SCP-003 đạt nhiệt độ kích hoạt, việc tiếp xúc kéo dài tối thiểu cho đến khi SCP-003-1 hoàn thành đầy đủ giai đoạn phát triển thứ hai của mình.

SCP-003-1 được không được tách khỏi SCP-003-2 ngoại trừ các thủ tục khẩn cấp được mô tả ở trên. Bất kỳ sự thay đổi nào trong các hoạt động của SCP-003-2 (bao gồm kí tự, tần số hoặc màu) phải được báo cáo trong vòng ba giờ kể từ lúc phát hiện và khi ngừng hoạt động cũng phải được báo cáo ngay lập tức. SCP-003-2 phải luôn luôn được cung cấp điện bởi máy phát điện 003-IX.

Nhân viên quản lý vào khu vực chứa SCP-003 đầu tiên sẽ được kiểm tra xem trên cơ thể có chứa loại ký sinh trùng gây hại cho SCP-003 hay không và sẽ khử trùng nếu sinh vật đó có mặt.

Mô tả: SCP-003 bao gồm hai thành phần liên quan nhưng xuất xứ riêng biệt là SCP-003-1 và SCP-003-2, các phân tích cho thấy SCP-003-1 và SCP-003-2 có nguồn gốc khác nhau.

SCP-003 được thiết lập bởi các nhóm nghiên cứu quan sát từ xa.

SCP-003-1 hầu như được cấu tạo từ chitin, tóc, và móng tay của sinh vật chưa biết rõ tương tự như SCP-████ và SCP-████ , sắp xếp trong một cấu hình tiêu chuẩn tương tự như của một bo mạch chủ máy tính. Thử nghiệm cho thấy SCP-003-1 là bo mạch sớm nhất được biết đến bởi [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. SCP-003-1 được coi là có ý thức nhưng không nguy hiểm, ngoại trừ trong điều kiện nhất định.

SCP-003-1 đã được tìm thấy trên một tấm bia đá, SCP-003-2, nó vẫn còn tồn tại trên đó đến bây giờ. Các kí tự trên SCP-003-2 không nằm trong bất kỳ ngôn ngữ được biết đến, và phát ra nhạt, nhấp nháy mẫu đèn. SCP-003-2 được điều khiển bởi một máy tính nội bộ, các nội dung trong đó phần lớn là không thể tiếp cận mà không có nguy cơ gây hại cho SCP-003-2. .

Có thể SCP-003-2 đã được tạo ra với mục đích chứa SCP-003-1. 003-1. SCP-003-2 là khả năng kiểm soát phát bức xạ, bao gồm cả nhiệt và [dữ liệu bị xóa]. SCP-003-2 có chứa một nguồn năng lượng [DỮ LIỆU BỊ XÓA] mà dường như đã bị mất năng lượng từ ██ ██ ████ trước khi khám phá bởi nhóm SRV- 04 Beta. Có thể SCP-003-2 đã được tạo ra với mục đích chứa SCP-003-1. 003-1.

Khi SCP-003 giảm xuống dưới nhiệt độ 35 ° C, SCP-003-1 và SCP-003-2 sẽ phản ứng.

Đầu tiên, SCP-003-1 chuyển sang trạng thái tăng trưởng đặc trưng bởi sự gia tăng theo cấp số nhân trong khối lượng của nó. Giai đoạn phát triển này bao gồm hai bước: SCP-003-1 một phần nhiên liệu tăng trưởng của nó sẽ chuyển đổi các vật liệu xung quanh, bắt đầu với bất kỳ vật liệu vô cơ xung quanh, bao gồm cả các yếu tố khí quyển, tiếp theo là các vật liệu hữu cơ không sống, trong đó bao gồm các tế bào chết của da, tóc, chitin, men, và các vật liệu sinh học khác.

Giai đoạn đầu tiên luôn luôn là như nhau. giai đoạn thứ hai bắt đầu khi SCP-003-1 tiếp xúc với một chất sống hữu cơ. Trong giai đoạn thứ hai của mình, SCP-003-1 được "dừng lại", làm chậm hoặc làm thay đổi sự phát triển của nó, và cũng có thể tái chế thành phần vô cơ và vật không sống trong các cấu trúc tương tự như [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

Trong khi tăng trưởng giai đoạn đầu là không đổi. giai đoạn thứ hai tốc độ tăng trưởng SCP-003-1 bị giảm 20% đến 90% như SCP-003-1 vẫn tiếp xúc với cuộc sống vật chất hữu cơ. Tỷ lệ phần trăm được xác định bởi sự phức tạp của cơ thể tiếp xúc với SCP-003-1. có xác nhận của [dữ liệu bị xóa], SCP-003-1 xuất hiện để cống hiến rất nhiều năng lực xử lý và phân tích cuộc sống vật chất hữu cơ.

Trong mỗi giai đoạn phát triển của SCP-003-1, SCP-003-2 giải phóng các vụ nổ của bức xạ mà tạm thời vô hiệu sự tăng trưởng của SCP-003-1 hoặc đảo ngược sự tăng trưởng này khi nhiệt độ của SCP-003-1 lên trên 100 ° C. Bức xạ tương tự có thể được sản xuất thông qua [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Phân tích cho thấy SCP-003-1 và SCP-003-2 có xuất xứ khác nhau. SCP-003-2 được điều khiển bới một máy vi tính bên trong (vô cơ), nhưng hầu hết bộ phận khó có thể nhìn thấy trừ khi phá hỏng SCP-003-2. SCP-003-2 có khả năng phát ra bức xạ có kiểm soát, bao gồm bức xạ nhiệt và [GIẤU TÊN]. Người ta cho rằng có thể SCP-003-2 được chế tạo để chứa SCP-003-1. Một phần thông tin chứa trong SCP-003-2 có thể được truy cập bằng các phương thức được ghi trong Phụ lục 003-01; mặc dù không thể hiểu rõ toàn bộ, nhưng có thể thông tin đó liên quan đến một quá trình tái cấu trúc cấp ██ trong quá khứ và/hoặc tương lai do SCP-003-1 gây ra.

SCP-003-2 có một nguồn năng lượng bên trong là [DỮ LIỆU BỊ XÓA], có vẻ như bắt đầu mất năng lượng từ ██████████ trước khi được SRV-04 Beta tìm ra. Có thể là SCP-003-2 đã cố tình liên lạc với SRV-04 Beta bằng cách [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Một vài tổ chức khác cũng đã được thông báo về sự tồn tại của SCP-003, có thể bằng phương thức tương tự. Mặc dù hoạt động như vậy, SCP-003-2 không có vẻ như có cảm xúc, dựa vào [GIẤU TÊN] và do không phản ứng với [GIẤU TÊN], kể cả với phương pháp M03-Gloria

Khi nhiệt độ của SCP-003 giảm xuống dưới 35°C, cả hai bộ phận bắt đầu phản ứng.

Đầu tiên, SCP-003-1 sẽ bước vào quá trình phát triển, với đặc điểm là khối lượng sẽ tăng theo cấp số nhân. Quá trình này gồm hai giai đoạn. Trong cả hai giai đoạn, SCP-003-1 cung cấp vật liệu cho nó một phần là nhờ chuyển hóa vật chất xung quanh, bắt đầu từ các vật liệu vô cơ, kể cả không khí, rồi các vật liệu hữu cơ đã chết, bao gồm tế bào da chết, tóc, kitin, men, chất sừng, và các vật liệu hữu cơ khác.

Giai đoạn một là giai đoạn ‘mặc định’; giai đoạn hai sẽ bắt đầu khi SCP-003-1 được chạm vào vật liệu hữu cơ sống. Trong giai đoạn hai, sự phát triển của SCP-003-1 sẽ tạm ngưng, chậm lại hoặc thay đổi, đồng thời tái xử lý các vật liệu vô cơ và vật liệu hữu cơ chết thành các cấu trúc hoạt động giống như [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Mặc dù quá trình phát triển ở giai đoạn một luôn đồng nhất, ở giai đoạn hai tốc độ phát triển của SCP-003-1 giảm khoảng 20-90% trong suốt thời gian SCP-003-1 chạm vào vật liệu hữu cơ sống. Tỉ lệ này được quyết định bới độ phức tạp của cấu trúc hữu cơ đang chạm vào SCP-003-1; như đã được kiểm chứng bởi số liệu [GIẤU TÊN], có vẻ SCP-003-1 dùng một lượng lớn khả năng xử lý để phân tích cấu trúc vật liệu hữu cơ sống.

Trong cả hai giai đoạn phát triển cùa SCP-003-1, SCP-003-2 phát ra các chùm bức xạ có tác dụng ức chế sự phát triển của SCP-003-1, hoặc đảo ngược quá trình này nếu nhiệt độ của SCP-003-1 đạt mức trên 100°C. Các chuỗi bức xạ tương tự có thể được tạo ra bằng [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Phụ lục 003-01: Dựa vào báo cáo phân tích ngôn ngữ của các ký tự cổ trên SCP-003-2 và [DỮ LIỆU BỊ XÓA], Nhóm Nghiên cứu M03-Gloria đã tìm ra cách kết nối SCP-003 và [DỮ LIỆU BỊ XÓA] để nghiên cứu hoạt động của nó. Bây giờ SCP-003-1 được công nhận là có ý thức, và phải luôn được đặt tối thiểu 1 km tính từ [DỮ LIỆU BỊ XÓA] và các ‘phụ phẩm’

Phụ lục 003-02: Tốc độ giảm năng lượng của SCP-003-2 đã tăng lên đáng kể do các quy trình mà M03-Gloria thực hiện Nếu có lệnh của O5-██, M03-Gloria sẽ tiếp tục thực hiện các quy trình này.

Phụ lục 003-03: [DỮ LIỆU BỊ XÓA] Trong suốt quá trình này, khối lượng của SCP-003-1 tăng gấp đôi và nó bắt đầu phát triển dữ dội. Nhiệt độ đã được chỉnh về 100°C ngay lập tức. Quá trình phát triển của SCP-003-1 tiếp tục trong vòng 9 phút 6 giây, sau đó SCP-003-2 liên tục phát ra một lượng bức xạ cực lớn. Nhờ vậy, SCP-003-1 trở lại bình thường sau 3 phút 39 giây. Phần khối lượng vừa tạo ra trở thành một loại bụi, và nó được đem đi kiểm tra. Cả SCP-003-1 lần SCP-003-2 ngừng các hoạt động có thể phát hiện được. SCP-003-2 không hoạt động trở lại cho đến khi được kết nối vào nguồn năng lượng bên ngoài [GIẤU TÊN]. Các ký tự cổ trên SCP-003-2 phát ra ánh sáng xám như nhau và không hoạt động bình thường trong ba (3) giờ, và sau đó [DỮ LIỆU BỊ XÓA] SCP-003-2 mất khả năng giữ nhiệt độ khu bảo quản trên mức 35°C nếu không được cung cấp năng lượng từ bên ngoài nhờ [GIẤU TÊN] (Máy phát điện 003-III loại IX)

Phụ lục 003-04: Quy trình được nhắc đến trong Phụ lục 003-03 được tái thực hiện, và SCP-003-1 lại bước vào trạng thái phát triển. Một lần nữa, sau 10 phút 13 giây, SCP-003-2 phát ra một lượng lớn bức xạ ổn định. SCP-003-1 ngừng phát triển sau 36 giây, rồi trở lại tốc độ cũ

Với khối lượng tăng gấp bốn lần, SCP-003-1 tạo ra một lớp vỏ ngoài kết dính với nó, ban đầu có hình dạng như loài Ophiuroid (sao biển), đường kính mười lăm mét (bao gồm một phần giống như trung tâm xử lý, đường kính ba mét), phát triền các cơ quan xúc giác có khả năng thăm dò môi trường xung quanh, và chuyển hóa một phần phòng chứa thành [GIẤU TÊN]. Sau đó, SCP-003-1 thoát khỏi phòng chứa, và tiến vào khu quan sát nơi chin nhân viên nhóm M03-Gloria đang đứng. Khi chạm vào các nhân viên, SCP-003-1 tiến vào giai đoạn phát triển thứ hai, và [DỮ LIỆU BỊ XÓA] SCP-003-1 ngừng phát triển sau 15 phút. Sau đó, SCP-003-1 lại tiếp tục phát triển, đồng thời sắp xếp các bộ phận ở tâm để tạo thành một vật thể giống một phụ nữ cao ba mét, bên ngoài có các “xúc tu” mọc ra từ phần “lông” và xương sống mà SCP-003-1 vừa tạo được. Rồi sau đó, SCP-003-1 phát ra những tiếng nói đơn giản, và [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Một người lạ mặt, được nhận dạng là [GIẤU TÊN] sau đó, đã đến chỗ phòng chứa bị phá hỏng cùng cả một đội binh. [GIẤU TÊN] tự xưng rằng mình đang thi hành theo lệnh của O5-██ và thử nói chuyện với SCP-003-1. [DỮ LIỆU BỊ XÓA], Đặc vụ ████ trong nhóm M03-Gloria đã phục hồi thành công nguồn cấp điện cho SCP-003-2 và sử dụng hệ thống phát điện dự phòng để chỉnh nhiệt độ về 100°C. SCP-003-1 trở lại bình thường sau 21 phút 7 giây, và được nhốt trở lại mà không gây ra thêm tai nạn nào.

Chín nhân viên nhóm M03-Gloria bị SCP-003-1 tấn công không bị thương tích gì sau đó, và không bị ảnh hưởng gì nhiều trừ sốc tâm lý nhẹ. Phần vật liệu từ phòng chứa cũ bị SCP-003 chuyển hóa vẫn chưa biến mất, và đang được đem đi nghiên cứu

Phụ lục 003-05: Sau sự cố kể trên, O5-██ [DỮ LIỆU BỊ XÓA] sau khi được O5-██, O5-██ và O5-██ chấp thuận. Các phương pháp của M03-Gloria bị cấm dùng vô thời hạn.

Hết Phần 3
Trần Trân tổng hợp