[Ảnh] Nhà thờ sở kiện Hà Nam quê em

Ngày đăng: 01/02/2023

Vương cung Thánh Đường 140 tuổi là một nhà thờ cổ đại tại tỉnh Hà Nam, Việt Nam. có thể được coi là một tài sản lịch sử và văn hoá quan trọng cho cộng đồng tại địa phương. Các nhà thờ cổ đại như vương cung này thường được tôn trọng và giữ gìn tốt bởi cộng đồng, và có thể được sử dụng cho các mục đích như tổ chức lễ hội, buổi họp mặt, vv.[Ảnh] Nhà thờ sở kiện Hà Nam quê em[Ảnh] Nhà thờ sở kiện Hà Nam quê em[Ảnh] Nhà thờ sở kiện Hà Nam quê em[Ảnh] Nhà thờ sở kiện Hà Nam quê em[Ảnh] Nhà thờ sở kiện Hà Nam quê em[Ảnh] Nhà thờ sở kiện Hà Nam quê em[Ảnh] Nhà thờ sở kiện Hà Nam quê em[Ảnh] Nhà thờ sở kiện Hà Nam quê em


Bài liên quan


Về tác giả
Trần Trân
Trang cá nhân: thangtd
Gửi tin nhắn