Taxi Yên Bái: Danh bạ số điện thoại các hãng taxi ở Yên Bái

Ngày đăng: 26/11/2018 - 21:11

Taxi Yên Bái – Danh bạ số điện thoại các hãng taxi ở Yên Bái: taxi Hapaco Yên Bái (taxi Yên Sơn Yên Bái), taxi Sơn Hà, taxi Yên Bái.

Du lịch Yên Bái

Yên Bái là một tỉnh miền núi, phong cảnh thiên nhiên đa dạng và đẹp: hang Thẩm Lé (Văn Chấn), động Xuân Long, động Thuỷ Tiên (Yên Bình), hồ Thác Bà, du lịch sinh thái suối Giàng, cánh đồng Mường Lò; di tích cách mạng, đền thờ Nguyễn Thái Học, Căng Đồn, Nghĩa Lộ…Tỉnh yên Bái có nhiều dân tộc thiểu số và mỗi dân tộc mang đậm một bản sắc văn hoá riêng, là điều kiện để kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Danh bạ số điện thoại các hãng taxi ở Yên Bái (taxi Yên Bái)
Taxi Hapaco (taxi Yên Sơn) [url]tel:02163855855[/url]0216.3.855.855 - 0216.3.854.854
Taxi Hapaco (taxi Yên Sơn) 0216.3.855.855 - 0216.3.854.854

Taxi Yên Bái 0216.3.86.86.86
Taxi Sơn Hà 0216.3.210.292


Bài liên quan