nhà hàng hải sản tươi sống ngon Quy Nhơn

Ngày đăng: 24/05/2023

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐚𝐢 đ𝐨́ 𝐡𝐨̉𝐢,𝐐𝐮𝐲 𝐍𝐡𝐨̛𝐧 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢̀ 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ ? 🤔🤔
Sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay đó là ẩm thực đa dạng, hải sản tươi sống , con người chất phát niềm nở, danh lam thắng cảnh tự nhiên siêu đẹp
𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 #𝒉𝒂̉𝒊𝒔𝒂̉𝒏 #𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒊 𝑵𝒉𝒂̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝑪𝒂́ 𝑲𝒉𝒐́𝒊
👉 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟑𝟎 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐡𝐚̉𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠, 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲, 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐚̀𝐧.
👉 𝐇𝐨̛𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟑𝟎𝟎 𝐦𝐨́𝐧 𝐚̆𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̂́𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐀́ 𝐀̂𝐮, đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐚̣̆𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝟑 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧, 𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 đ𝐚̣̆𝐜 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡.
👉 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐩 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝟔-𝟑𝟓 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 
👉 𝐍𝐚̆̀𝐦 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ đ𝐚̆́𝐭 đ𝐢̣𝐚 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟑𝟎𝟎𝐦
👉 Đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩, 𝐛𝐚̀𝐢 𝐛𝐚̉𝐧
👉 𝐓𝐚́𝐨 𝐛𝐚̣𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐛𝐚̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐲 𝐦𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐢 𝐥𝐮̛̉𝐚
👉 𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐚̉ 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐮̛̣ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧
Còn chần chừ gì mà không ghé Cá Khói để có những trải nghiệm ẩm thực độc đáo tại Quy Nhơn xinh đẹp
----------------------
☎ LH đặt bàn: 096.377.4377 - 0256.7300979
�� Địa Chỉ: 04 Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Văn Cừ, Tp.Quy Nhơn, Bình Định.

nhà hàng hải sản tươi sống ngon Quy Nhơnnhà hàng hải sản tươi sống ngon Quy Nhơnnhà hàng hải sản tươi sống ngon Quy Nhơnnhà hàng hải sản tươi sống ngon Quy Nhơnnhà hàng hải sản tươi sống ngon Quy Nhơnnhà hàng hải sản tươi sống ngon Quy Nhơnnhà hàng hải sản tươi sống ngon Quy Nhơn

  • Đăng bởi
  • nhắn tin
  • 24/05/2023

Đăng nhập để bình luận:


Bài liên quan


Về tác giả
Lãng Tử Sông Hồng - Romantic Red River
Tác giả chưa tạo trang cá nhân !!!
Gửi tin nhắn