Điện thoại nhà xe tuyến Buôn Mê Thuột - thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 26/07/2017 - 09:08


Điện thoại nhà xe Dung Nghĩa
HCM: 0838 461 776
BMT: 05003 811 888

Điện thoại nhà xe Hiệp Trang
HCM: 0838 55 39 44 - 0835 072 047 - 0835 072 147 - 0913 436 302 - 0905 816 817
BMT: 05003 91 92 93 - 05003 816 817 - 05003 854 089

Điện thoại nhàxe Mai Linh
Tổng đài đặt vé: 0839 29 29 29

Điện thoại nhà xe Năm Thùy
HCM: 0839 715 731 - 0838 669 873 - 0839 707 716 - 0913 423 705
BMT: 05003 860 777 - 05003 853 166 - 05003 816 816 - 0913 47 55 67

Điện thoại nhà xe Rạng Đông:
HCM: 0835 112 112
BMT: 05003 99 98 98
Vũng Tàu: 064 36 11111 - 0643 626 626

Điện thoại nhà xeThanh Thuỷ:
HCM: 0838 308 963
BMT:

Điện thoại nhà xe Thanh Khuê:
HCM: 0839 91 66 94
BMT: 05003 957 957

Điện thoại nhà xe Huy Hoàng - Đại Phát:

HCM:
BMT: 05003 820 820 - 0932 820 820

Điện thoại nhà xe Trường Sơn:

HCM: 0835036851
BMT: 05003 936 936 - 05003 936 666

Điện thoại nhà xe Thu Đức:
HCM: 0838 308 963 - 0915 815 815
BMT: 05003 815 815

Điện thoại nhà xe Anh Khoa:
HCM: 0838 39 39 39 - 0835 11 72 11
BMT: 05003 84 84 84

Điện thoại nhà xe Hoa Mai (Vũng Tàu, dành cho bạn nào muốn đi Vũng Tàu chơi)
Hot call: 0939 200 200

Bạn nào hay đi xe bến thì xem hướng dẫn ở topic này nhé


Bài liên quan


Về tác giả
Tác giả : trần trân
Tác giả chưa tạo trang các nhân !!!
Gửi tin nhắn