Về việc sử dụng điểm hoạt động của diễn đàn ola tám

Ngày đăng: 25/12/2014
Điểm hoạt động có thể dùng để đưa bài viết của bạn ra trang chủ mà ko cần admin duyệt chất lượng của bài viết

Điểm hoạt động của diễn đàn dùng để đưa bài viết của bạn ra phần tin nổi bật của chủ đề chính của tin đó mà không cần admin duyệt chất lượng của bài viết (Tất nhiên phải duyệt qua xem có phù hợp với chính sách của diễn đàn không)

Điểm hoạt động có thể dùng để đổi ra quà cảm ơn của diễn đàn chúng mình, phần quà cảm ơn bạn có thể đóng góp trong mục [red]góp ý xây dựng[/red]

Khi đăng tin ban quản trị sẽ xem xét chất lượng nội dung của bài viết để tặng bạn điểm hoạt động đóng góp cho diễn đàn chúng mình.

1) Nội dung không vi phạm chính sách diễn đàn : cộng [red]1[/red] điểm
2) Nội dung tự viết nội dung tốt, không vi phạm chính sách diễn đàn : công [red]5 [/red]điểm hoạt động
3) Nội dung tự viết có sự chăm chút về mặt nội dung và hình ảnh, không vi phạm chính sách diễn đàn : cộng [red]15[/red] điểm

Sử dụng điểm hoạt động

1) Đổi ra quà : số lượng quà hàng ngày sẽ cập nhật trong phần [red]Các cập nhật[/red] của diễn đàn
2) Đưa tin ra trang chủ + tin nổi bật của chủ đề liên quan : tiêu tốn [red]150 [/red]điểm hoạt động diễn đàn
3) Đưa tin ra phần tin nổi bật của chủ đề liên quan : tiêu tốn [red]50 [/red]điểm hoạt động diễn đàn
4) Làm mới thời gian đăng tin thường đưa tin lên top : tốn [red]2 [/red]điểm hoạt động diễn đàn
5) Làm mới thời gian đã được đăng lên tin nổi bật tin lên top : tốn [red]10 [/red]điểm hoạt động diễn đàn
6) Làm mới thời gian của tin đã được lên trang chủ tin lên top : tốn [red]30 [/red]điểm hoạt động diễn đàn

[blue]Ban quản trị Ô la tám kính bút[/blue]

Đăng nhập để bình luận:


Bài liên quan