Có một loại nhạc dành cho học tập kích thích sáng tạo là "Ambient"

Ngày đăng: 09/01/2024

Chúng ta sử dụng âm nhạc vì đủ loại lý do. Chúng ta nghe nhạc khi vui, khi buồn, khi không làm gì hay khi cần động lực. Ngược lại, âm nhạc luôn đòi hỏi ta dành cho nó sự chú ý nhất định. Duy chỉ có “Ambient music là gần như đi ngược quỹ đạo này. Thứ nhạc mà sự thành công nằm ở việc ta quên đi sự có mặt của âm thanh, chìm vào một việc gì đó khác hoặc tận hưởng không gian lạ quen mà ta đang tan vào.

Đăng nhập để bình luận:


Bài liên quan


Về tác giả
Trần Trân
Trang cá nhân: thangtd
Gửi tin nhắn