Ai đến thanh hoá thì tránh xa cái quán này ra

Ngày đăng: 20/06/2015 - 00:16

Xin phép ad
Ai đến thanh hoá thì tránh xa cái quán này ra 31 trần phú, thanh hoá nhé
Bát cháo lòng và 2 cái chân gà chém 80.000 đ

Em lậy quán này, h phải gọi là Gà Thanh Hoá đắt hơn cả gà đông tảo

Ai den thanh hoa thi tranh xa cai quan nay ra

Ai den thanh hoa thi tranh xa cai quan nay ra

Ai den thanh hoa thi tranh xa cai quan nay ra


Bài liên quan