Lịch trung thu Tuyên Quang 2016

Ngày đăng: 12/09/2016 - 01:09

Căn cứ Kế hoạch sô 48/KH-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhan dân tỉnh Tuyên Quang về Tổ chức Chương trình hợp tác phát triển du lịch “ Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016, với mục đích tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh trong vùng Việt Bắc; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, văn hóa, tiềm năng du lịch, thế mạnh của các tỉnh vùng Việt Bắc nhằm thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư. Trên cơ sở đó tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh, đồng thời thu hút các nhà đầu tư đến liên kết, khai thác tiềm năng phát triển du lịch và thu hút khách du lịch đến với các tỉnh Việt Bắc ngày càng tăng; Giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến; đồng thời khẳng định vai trò và ý nghĩa của Lễ hội Thành Tuyên trong công tác quảng bá, xúc tiến và thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Tỉnh Tuyên Quang đăng cai tổ chức Chương trình hợp tác phát triển du lịch “ Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016, sẽ diễn ra trong thời gian 04 ngày, từ ngày 09-12/9/2016 (09-12/8 Âm lịch) tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang!
Chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa:
1. Lễ khai mạc: 20 giờ ngày 09/9/2016 (9/8/2016 ÂL) tại sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TPTQ!
2. Chương trình Đêm hội Thành Tuyên: 20 giờ, ngày 10/9/2016 (10/8/2016 ÂL);
3. Trưng bày, giới thiệu Ẩm thực các dân tộc vùng núi phía Bắc và Lễ hội bia Hà Nội: Từ ngày 09-12/9/2016 tại Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Thanh thiếu nhi tỉnh.
4. Thi đấu các môn thể thao (từ ngày 09 - 12/9/2016);
5. Liên hoan Văn hóa Văn nghệ dân gian (từ 8 giờ, ngày 10/9/2016);
6. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 16 năm 2016: Từ 08-14/9/2016 tại Bảo tàng tỉnh.
7. Chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Tuyên : 20 giờ, ngày 11/9/2016 (11/8/2016 ÂL) tại sân khấu Hồ Tân Quang.
Xin mời ace, bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc cùg về với Tuyên Quang trog mùa Lễ hội...!


Bài liên quan