Cảnh bảo lừa đảo

Ngày đăng: 25/12/2014
Hiện tại diễn đàn ola88.com chỉ sử dụng người dùng duy nhất có tên [red]admin[/red]

Mọi người dùng giả mạo khác nhằm lấy thông tin người dùng đều không đúng (vd : administrator, btq, ban quản trị v.v)

Ban quản trị diễn đàn không bao giờ hỏi mật khẩu của người dùng. Nên bạn bất cứ trường hợp nào cũng không giao mật khẩu cho người khác.

Sử dụng đúng mail đang dùng để đăng ký, phòng trường hợp mất pass còn có thể khôi phục được

Ban quản trị ola tám kính bút

Đăng nhập để bình luận:


Bài liên quan