Check hàng nhà hàng 18 Phan Bội Châu

Ngày đăng: 14/11/2015 - 23:40

Xếp hạng 4.2/5 theo đánh giá checkin trên facebook

Một số đánh giá nố rằng nhân viên còn khá chậm chạp. đồ bình thuwongf, món Việt như này chỉ cho khách nc ngoài ăn thôi chứ ng VN vào ăn sẽ thấy không có gì đặc sắc. Mì vằn thắn siêu mặn, vỏ há cảo bị nát, thịt k thơm. Nộm rất bình thường. Nói chung ng Việt thì vào ăn sẽ thấy không đặc sắc

Check hàng nhà hàng 18 Phan Bội Châu

Check hàng nhà hàng 18 Phan Bội Châu

Check hàng nhà hàng 18 Phan Bội Châu

Check hàng nhà hàng 18 Phan Bội Châu

Check hàng nhà hàng 18 Phan Bội Châu


Bài liên quan


Về tác giả
Tác giả : checked
Trang cá nhân: hatgiong247
Gửi tin nhắn