Núi lửa Bromo ở Indonesia

Ngày đăng: 26/11/2018 - 00:03

Núi lửa Bromo ở Indonesia. Sau khi đặt chân đến đây, mình hoàn toàn bị thuyết phục bởi vẻ đẹp nơi này. Vẻ đẹp rất ấn tượng và đáng để ghé thăm ít nhất 1 lần trong đời

Núi lửa Bromo ở Indonesia
Núi lửa Bromo ở Indonesia
Núi lửa Bromo ở Indonesia
Núi lửa Bromo ở Indonesia

Tác giả Ngô Hoàng Anh
https://www.facebook.com/ngo.h.anh

Núi lửa Bromo ở IndonesiaNúi lửa Bromo ở IndonesiaNúi lửa Bromo ở IndonesiaNúi lửa Bromo ở IndonesiaNúi lửa Bromo ở IndonesiaNúi lửa Bromo ở IndonesiaNúi lửa Bromo ở Indonesia Núi lửa Bromo ở Indonesia Núi lửa Bromo ở Indonesia Núi lửa Bromo ở Indonesia Núi lửa Bromo ở Indonesia Núi lửa Bromo ở Indonesia Núi lửa Bromo ở Indonesia


Bài liên quan


Về tác giả
Tác giả : trần trân
Tác giả chưa tạo trang các nhân !!!
Gửi tin nhắn