Taxi Bắc Giang: Danh bạ số điện thoại các hãng taxi ở Bắc Giang

Ngày đăng: 04/02/2017 - 22:25

Taxi Bắc Giang – Danh bạ số điện thoại các hãng taxi ở Bắc Giang gồm các hãng: taxi Mai Linh, Sao Mai, Hồng Hải, Hà Nội, taxi 89, Lâm Sơn, Vạn Lực, Thịnh Vượng, Yên Dũng, Bắc Giang, Vì Dân.

Danh bạ số điện thoại các hãng taxi ở Bắc Giang


Taxi Mai Linh 0240.3.81.81.81
Taxi Sao Mai 0240.3.857.858
Taxi Hồng Hải 0240.3.829.999
Taxi Bắc Giang 0240.3.86.86.86
Taxi Hà Nội (taxi 89)
Tp. Bắc Giang, H. Hiệp Hòa 0240.3.89.89.89
Taxi Lâm Sơn (taxi 559) 0240.3.559.559
Taxi Vạn Lực 0240.3.666.888
Taxi Thịnh Vượng 0240.3.69.69.69
Taxi Yên Dũng 0240.3.75.75.75
Taxi Vì Dân 0240.3.69.59.59


Bài liên quan


Về tác giả
Tác giả : trần trân
Tác giả chưa tạo trang các nhân !!!
Gửi tin nhắn