Số điện thoại Taxi Bắc Ninh

Ngày đăng: 04/02/2017 - 22:28

Số điện thoại Taxi Bắc Ninh: Danh bạ số điện thoại các hãng taxi ở Bắc Ninh: taxi Mai Linh, Mạnh Huyền, Sao Mai, Hà Nội, Bắc Ninh, Hội Lim, Phú Sơn, Hòa Thành, Quế Võ, Kênh Vàng.

Danh bạ số điện thoại các hãng taxi ở Bắc Ninh

Taxi Mai Linh 0241.3.895.895
Taxi Mạnh Huyền 0241.3.68.68.68
0241.3.76.76.76

Taxi Sao Mai 0241.3.875.876
Taxi Hà Nội Bắc Ninh
(TP. Bắc Ninh, Từ Sơn, Yên Phong) 0241.3.69.69.69
Taxi Bắc Ninh 0241.3.83.83.83
Taxi Hội Lim 0241.3.711.711
Taxi Phú Sơn 0241.3.86.86.86
Taxi Hòa Thành 0241.3.812.155
Taxi Quế Võ 0241.3.863.863
Taxi Kênh Vàng 0241.3.64.89.89


Bài liên quan


Về tác giả
Tác giả : trần trân
Tác giả chưa tạo trang các nhân !!!
Gửi tin nhắn