Điện thoại Các hãng taxi tại Hạ Long

Ngày đăng: 26/11/2018 - 20:21

Các hãng taxi tại Hạ Long

Giá taxi tại Hạ Long mỗi hãng khác nhau, mức trung bình là:
* 14.000VND/2km đầu

* 1.200VND/200m tiếp theo

Taxi Mai Linh
Điện thoại: 033. 3628628

Taxi Hồng Gai
Điện thoại: 033. 3848484
Taxi Hạ Long
Điện thoại: 033. 3626262

Taxi Thành Hưng
Điện thoại: 033. 3659659

Taxi Thịnh Hưng
Điện thoại: 033. 3616161

Taxi Sao Mai
Điện thoại: 033. 3822822

Taxi Đông Bắc
Điện thoại: 033. 3828282

Taxi Vạn Lộc
Điện thoại: 033. 3646646

Taxi Minh Anh
Điện thoại: 033. 3858585

Taxi Quảng Ninh
Điện thoại: 033. 3656656

Taxi Bãi Cháy
Điện thoại: 033. 3646464

Taxi Đại Lợi
Điện thoại: 033. 3640640

Taxi Hoa Anh Đào
Điện thoại: 033. 3656565


Bài liên quan


Về tác giả
Tác giả : trần trân
Tác giả chưa tạo trang các nhân !!!
Gửi tin nhắn