Danh bạ số điện thoại các hãng taxi ở Nam Định: taxi Mai Linh, taxi Đức Phương, Đò Quan, Thành Hưng, VIP, Ngọc Tuyết, taxi Nam Định.

Ngày đăng: 04/02/2017 - 22:15

Taxi Nam Định – Danh bạ số điện thoại các hãng taxi ở Nam Định: taxi Mai Linh, taxi Đức Phương, Đò Quan, Thành Hưng, VIP, Ngọc Tuyết, taxi Nam Định.

Số điện thoại các hãng taxi ở Nam Định

Taxi Mai Linh Nam Định (Tp. Nam Định, H. Nghĩa Hưng, Vụ Bản) 0350.6.25.25.25

Taxi Mai Linh Nam Định (H. Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Trực Ninh)

0350.3.76.76.76
Taxi Đức Phương 0350.3.676.676
Taxi Đò Quan 0350.3.68.68.68
Taxi VIP 0350.3.638.638
Taxi Thành Hưng 0350.3.835.835
Taxi Ngọc Tuyết 0350.3.51.51.51
Taxi Nam Định 0350.3.86.86.86


Bài liên quan


Về tác giả
Tác giả : trần trân
Tác giả chưa tạo trang các nhân !!!
Gửi tin nhắn