Tại sao lại gọi gái bán dâm là cave?

Ngày đăng: 03/03/2017 - 12:53

Le cavalier [kavalije] tiếng Pháp là người bạn (giống đực) nhảy (trong các vũ hội hay vũ trường). Danh từ này phái sinh la cavalière - giống cái - cũng với nghĩa như trên: người bạn (giống cái) nhảy. Từ này nghĩa trung tính và sang tiếng Việt - đọc trại ra là [kavε] - không hiểu sau chuyển sang nghĩa xấu - ám chỉ các cô gái nhảy kiêm gái bao kiêm gái gọi kiêm gái điếm!


Tại sao lại gọi gái bán dâm là cave?Ca-ve mà các bạn suy diễn từ tiếng Anh cave là hang động là một lối cắt nghĩa đùi ! Vì sao?
Thứ nhất, cái nghề ca-ve chẳng dính líu gì tới hang động cả, thậm chí còn ngược lại nữa - toàn ở những nơi cao cấp - khách sạn năm sao không hà! Vả chăng loài người thuở hồng hoang - thuở ăn lông ở lỗ - chưa chắc đã biết làm nghề này, đừng đổ thừa cho tổ tiên mà phải tội!

Thứ hai, chắc chắn hơn, từ cave - hang động - của tiếng Anh chưa bao giờ được đọc là ca ve [kavε] cả, mà phát âm là [keiv] - na ná như cây tiếng Việt! Đừng có trông mặt mà bắt hình dong nhé!

Thứ ba, trường hợp cắt nghĩa đùi của các bạn như trên trong ngôn ngữ học gọi là từ nguyên dân gian - ví dụ như thăm quan đáng ra là tham quan nhưng do dốt Hán Nôm nên cắt nghĩa đùi thăm ở đây là thăm thú (đúng thú thật!) và từ đó, kể cả nhà đài cũng viết và đọc sai thăm quan mà không biết mình sai!

Pó tay!


Bài liên quan


Về tác giả
Tác giả : trần trân
Tác giả chưa tạo trang các nhân !!!
Gửi tin nhắn