Delicious cake for winter Hanoi

Ngày đăng: 29/11/2018 - 13:05

1. Baked potato wrapped with banana - The edge of 257 Deer La Thanh, Dong Da (5k ~ 10k) (11h ~ 18h)
Delicious cake for winter Hanoi

2. Boat drift - 98-100 De To Toa street, Hai Ba Trung street (10k ~ 15k / bowl) (Sell from 15h)
Delicious cake for winter Hanoi

3. Fried banana cake - House No. 3, E2 Thanh Cong, Ba Dinh (14h - 18h) (10k)
Delicious cake for winter Hanoi

4. Hot Casting Cake - At the beginning of C4 Trung Tu, Dong Da (15k / bowl)
Delicious cake for winter Hanoi

5. Fried Rice Cake - Dong Xuan Market, Hoan Kiem (15k - 20k)
Delicious cake for winter Hanoi

6. Sauteed Ham Sandwich - Dong Cac- 33 Dong The, Dong Da (from 25k)
Delicious cake for winter Hanoi

7. Pillow - opposite Gate B of Dang Tran Con Primary School, Thanh Xuan (8k / cake)
Delicious cake for winter Hanoi

8. Dumplings - 105C16 Nguyen Quy Duc, Thanh Xuan (from 8k)
Delicious cake for winter Hanoi

9. Fried Rice Cake - Cross Tran Xuan Soan - Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung (20k)
Delicious cake for winter Hanoi

10. Fried Cake - 122C5 To Hieu, Cau Giay (8k)
Delicious cake for winter Hanoi

11. Pancakes - head of lane 15 Vinh Ho, Dong Da
Delicious cake for winter Hanoi

12. Fried Cucumber - East Bridge, with Nguyen Thien Thuat, Hoan Kiem (10k)
Delicious cake for winter Hanoi

13. Maize cake, sweet potato cake - Lane 2 Nguyen Ngoc Nai, Thanh Xuan (5k)
Delicious cake for winter Hanoi

14. Pillow - 58 Kim Lien Market, Dong Da (10k / c)
Delicious cake for winter Hanoi

15. Boat drift - 75 Tran Xuan Soan, Hai Ba Trung (15k) (from 16h30)
Delicious cake for winter Hanoi

16. Shrimp Cake - 57A Hang Bo, Hoan Kiem (15k)
Delicious cake for winter Hanoi

17. Baked Egg Cake - Bach Khoa Dormitory, Ta Quang Buu, Hai Ba Trung
Delicious cake for winter Hanoi

18. Banh Banh - Specialties Da Nang Ms. Lady - No 1 Hang Dau, Hoan Kiem
Delicious cake for winter Hanoi

19. Dimsum - delicious cake - No. 368 Bach Mai, Hai Ba Trung (from 2.5k)
Delicious cake for winter Hanoi

20. Banana Cake - Opposite Circle K Le Thanh Nghi, Bach Khoa Market, Hai Ba Trung (5k)
Delicious cake for winter Hanoi


Bài liên quan


Về tác giả
Tác giả : trần trân
Tác giả chưa tạo trang các nhân !!!
Gửi tin nhắn