Cảnh báo các chiêu lừa gạt trên đường đi du lịch

Ngày đăng: 17/03/2015 - 02:12

[IMG alt= ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/120150317020525.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/220150317020638.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/320150317020701.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/420150317020720.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/520150317020743.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/620150317020804.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/720150317020832.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/820150317020903.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/920150317020926.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/1020150317020955.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/120150317021020.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/1220150317021045.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/1320150317021121.jpg[/IMG]

[IMG alt= Canh bao cac chieu lua gat tren duong di du lich ]http://media.ola88.com/images/32015/tran-tran-thang/1420150317021133.jpg[/IMG]
Bài liên quan