Long Duck Van Dinh - Lane 163 Thai Ha

Ngày đăng: 27/11/2018 - 01:03

Van Dinh是一个着名的村庄,专门提供越南的鸭肉菜肴。这种鸭子通常体积小,重量约1kg。 Long s Van Dinh Duck Restaurant(Quan Long Vit Van Dinh)位于市中心,专门供应水煮鸭,烤鸭,鸭肉米粥,鸭粥。水煮鸭非常好吃,也许这是Piggy吃过的最好的地方。这家餐厅没有菜单,你们可以出示我的照片来点菜。
地址:泰国哈哈街163号(松虹大厦旁边的车道),河内,河内
开放时间:下午5点至晚上9点
价格:每盘4美元。
[中央]
Long Duck Van Dinh  -  Lane 163 Thai Ha
Long Duck Van Dinh  -  Lane 163 Thai Ha
Long Duck Van Dinh  -  Lane 163 Thai Ha
Long Duck Van Dinh  -  Lane 163 Thai Ha
Long Duck Van Dinh  -  Lane 163 Thai Ha


Bài liên quan


Về tác giả
Tác giả : trần trân
Tác giả chưa tạo trang các nhân !!!
Gửi tin nhắn