Mù Cang Chải mùa lúa chín

Ngày đăng: 25/07/2015 - 21:33

Bản em lưng chừng núi lưng chừng đèo
Từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài

Mu Cang Chai mua lua chin

Mu Cang Chai mua lua chin

Mu Cang Chai mua lua chinMù Cang Chải mùa lúa chín
Ảnh: Phượt S+


Bài liên quan


Về tác giả
Tác giả : admin
Trang cá nhân: Át min
Gửi tin nhắn