Một ngày trên đảo Bé Lý Sơn

Ngày đăng: 29/03/2017 - 13:38

Đảo An Bình, thường được gọi là đảo bé Lý Sơn, đúng như tên gọi, rất bé. Nhưng nếu đã đến đây một lần, chắc chắn bạn sẽ muốn có lần thứ hai.

Một ngày trên đảo Bé Lý SơnMột ngày trên đảo Bé Lý SơnMột ngày trên đảo Bé Lý SơnMột ngày trên đảo Bé Lý SơnMột ngày trên đảo Bé Lý SơnMột ngày trên đảo Bé Lý SơnMột ngày trên đảo Bé Lý SơnMột ngày trên đảo Bé Lý SơnMột ngày trên đảo Bé Lý Sơn


Bài liên quan


Về tác giả
Tác giả : trần trân
Tác giả chưa tạo trang các nhân !!!
Gửi tin nhắn